00 32 478 75 71 89

Het lidgeld voor het seizoen 2016/2017 (dat start op 01/11/2016) is vastgesteld op:

- Jeugdcategorieën tot en met scholier (kangoeroes, benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren): 85€

- Juniors, seniors en masters 95€.

Deze bedragen zijn van toepassing voor zo ver de aansluiting (van de bestaande atleten) gebeurt voor 01/11/2016.

Bij laattijdige aansluiting worden deze bedragen verhoogd met 6,5€ (tot respectievelijk 91,5€ tot en met scholier, en 101,5€ vanaf junior).

Voor families (minstens 3 leden, waarvan minstens 1 volwassene) is er een speciaal tarief voorzien: Vanaf het derde lid betaal je dan slechts 50€ lidgeld.

We verduidelijken dit met enkele voorbeelden:

- Een gezin van 2 volwassenen met 2 kinderen betaalt in het totaal 290€ in plaats van 360€ 

- 1 volwassene en 2 kinderen betalen samen 230€ in plaats van 265€

- 3 kinderen in 1 gezin betalen 255€

Ook hier komt er bij laattijdig aansluiten (na 01/11/2016) 6,5€ per persoon bij.

Nieuw:

Indien gewenst, kunnen de categorieën seniors en masters zich vanaf dit jaar aansluiten als recreant. In dit geval ontvangen zij geen borstnummer en kunnen dus niet deelnemen aan officiele pistewedstrijden, noch kampioenschappen. 

Het lidgeld voor recreanten bedraagt: 60€.

Enkel leden (atleet/recreant) kunnen tijdens de trainingsuren gebruik maken van de atletiekpiste en de douches.

Vanaf nu kan je de aansluitingsdocumenten makkelijk online invullen en doorsturen.

Mogen we jullie vragen dit bij voorkeur via de elektronische weg te doen? Dit verlicht in grote mate het administratieve werk van onze secretaris.

Dank bij voorbaat voor jullie medewerking.

Sluit je voor het eerst aan, dan moeten zowel de "Aansluitingskaart Mannen / Vrouwen" als de "Aanvraag vergunning sportjaar 2016-2017" invullen.

Was je vorig atletiekjaar ook al aangesloten, dan volstaat het document "Aanvraag vergunning sportjaar 2016-2017".

Klik dus verder op de noodzakelijke linken:

"Aansluitingskaart Mannen / Vrouwen"

"Aanvraag vergunning sportjaar 2016-2017"

De dokumenten worden na het verzenden automatisch doorgestuurd naar het secretariaat van de club. Je krijgt tegelijkertijd een mailbevestiging van je aansluiting. 

De betaling van de lidgelden moet nadien via overschrijving gebeuren op rekening: BE25 7310 1726 7082 van de VZW ADD Tongeren, met vermelding van je naam en voornaam.

 

Ga 1 scherm terug