00 32 478 75 71 89

Beste atleet

Atletiekseizoen 2016-2017 loopt langzaam maar zeker op zijn einde, maar we zullen de sportieve prestaties zeker blijven koesteren.

Op 1/11/2017 start atletiekseizoen 2017-2018. Om je lidmaatschap tijdig te vernieuwen, zijn er twee manieren:

1) Je geeft de gegevens van bijgevoegde aansluitingskaart in op www.addtongeren.be bij de tab Self-service aansluiten + je betaalt het lidgeld.

2) Je geeft bijgevoegde aansluitingskaart ondertekend af aan een van de bestuursleden of aan Ilse Bruninx + je betaalt het lidgeld.

Als je deze stappen ten laatste op 14 oktober 2017 uitvoert, dan blijf je verzekerd tegen ongevallen en je kan bovendien met je nieuwe borstnummer aan de eerste wedstrijden van het winterseizoen (ADD-veldloop op zondag 5 november 2017 in Tongeren) deelnemen.

Betalen van je lidgeld kan op volgend rekeningnummer:  IBAN BE25 7310 1726 7082  BIC: KREDBEBB - met vermelding van je naam en voornaam

Je kan het geld en je aansluitingskaart ook in een gesloten omslag afgeven. Schrijf er dan duidelijk je naam op.

Zoals je zal merken, ligt het lidgeld beduidend hoger. De aankoop van de nieuwe wedstrijdkledij (singlet of top) zit hierin verrekend.

Het lidgeld voor het seizoen 2017/2018 is vastgesteld op:

                                                                                                            Bij laattijdige aansluiting

                                                                                                            na 1/11/2017 (voor bestaande leden)

kangoeroes geboren 2011-2012                        €85,00                   €90,00

(na proefperiode)

benjamins geboren   2009-2010                       €110,00                  €116,50

pupillen geboren      2007-2008                        €110,00                  €116,00

miniemen geboren   2005-2006                        €110,00                  €116,00

cadetten geboren     2003-2004                        €120,00                  €126,00

scholieren geboren   2001-2002                       €120,00                  €126,00

juniors geboren       1999-2000                         €120,00                  €126,00

seniors geboren       1982-1998                        €120,00                  €126,00

masters geboren      voor 1/11/1982                €120,00                 €126,00

 

Voor families (minstens 3 leden waarvan minstens 1 volwassen atleet – geen recreant) is er een speciaal tarief voorzien: vanaf het derde lid betaal je €75,00 per persoon

 

Indien gewenst, dan kunnen de categorieën seniors en masters zich aansluiten als recreant. Recreanten ontvangen geen borstnummer en kunnen dus niet deelnemen aan officiële pistewedstrijden noch kampioenschappen. Het tarief hiervoor is €60,00.

 

Enkel leden (atleet/recreant) kunnen tijdens de trainingsuren gebruik maken van de atletiekpiste en van de douches.

 

De ingevulde kaart(en) kan je afgeven aan Ilse Bruninx op woensdag en zaterdag na de training of kan je doorsturen via de website.

Atleten die zelden op de piste aanwezig zijn, kunnen hun kaart opsturen naar ADD Tongeren, Ilse Bruninx – Sint-Geertruistraat 158 - 3700 Tongeren.

Voorkom de €6,50 toeslag voor jezelf en de administratieve rompslomp voor ons door je lidmaatschap tijdig te vernieuwen. Dat betekent: inleveren aansluitingskaart + betaling.

 

ADD Tongeren wenst jullie een sportief atletiekseizoen. 

Het ADD Tongeren-bestuur 

 

Je kan de aansluitingsdocumenten makkelijk online invullen en doorsturen.

Mogen we jullie vragen dit bij voorkeur via de elektronische weg te doen? Dit verlicht in grote mate het administratieve werk van onze secretaris.

Dank bij voorbaat voor jullie medewerking.

Sluit je voor het eerst aan, dan moeten zowel de "Aansluitingskaart Mannen / Vrouwen" als de "Aanvraag vergunning sportjaar 2017-2018" invullen.

Was je vorig atletiekjaar ook al aangesloten, dan volstaat het document "Aanvraag vergunning sportjaar 2017-2018".

Klik dus verder op de noodzakelijke linken:

"Aansluitingskaart Mannen / Vrouwen"

"Aanvraag vergunning sportjaar 2017-2018"

De dokumenten worden na het verzenden automatisch doorgestuurd naar het secretariaat van de club. Je krijgt tegelijkertijd een mailbevestiging van je aansluiting. 

De betaling van de lidgelden moet nadien via overschrijving gebeuren op rekening: BE25 7310 1726 7082 van de VZW ADD Tongeren, met vermelding van je naam en voornaam.

 

Ga 1 scherm terug